Kennisdatabank

Home Kennisdatabank

Problemen klein of groot, je komt ze sowieso tegen. Het samenleven in een mede-eigendom is immers niet makkelijk. Als mede-eigenaar moet je noodgedwongen met elkaar rekening houden, maar ook met anderen (bouwheer, leveranciers, enz…). Daarbovenop kan je nog eens te maken krijgen met een hoop mankementen aan het gebouw of spijtige voorvallen (brand, waterschade, ….).
Hieronder geven we je inzichten in de problemen waar mede-eigenaars reeds mee werden geconfronteerd. Hun vragen, en de mogelijke oplossingen….

Wat mag je allemaal van een goed syndicus verwachten ?

Een greep uit de ‘taken’ die een syndicus op zich neemt :

 Een syndicus :

 • Nodigt je tijdig en correct uit voor de algemene vergaderingen
 • Communiceert de beslissingen die zijn genomen
 • Is telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
 • Is 24/24 via de permanentiedienst bereikbaar voor dringende oproepen
 • Bezorgt je een duidelijke en correcte jaarafrekening
 • Volgt achterstallen strikt op en maant in gebreke gebleven eigenaars aan.
 • Is op de hoogte van de wetgeving omtrent mede-eigendom
 • Zorgt dat er onderhoudscontracten en een brandpolis worden afgesloten voor de gemene delen
 • Bemiddelt bij geschillen
 • Beantwoordt je vragen telefonisch of per mail
 • Is een erkend syndicus en kan een kwaliteitscertificaat (BIV nr) voorleggen
 • Controleert of de inhoudingsplicht van toepassing is op de leveranciers van de VME
 • Communiceert snel en correct met vastgoedmakelaars en notarissen in geval van verkoop.

Maar wat doet een syndicus nu precies ?

De minimum activiteiten van de syndicus zijn bij wet geregeld. De syndicus wordt in dat verband verantwoordelijk geacht voor onder andere het bij elkaar roepen van de algemene vergadering van mede-eigenaars en het uitvoeren van de beslissingen genomen in deze vergadering.

Als centraal aanspreekpunt is de syndicus ook verantwoordelijk om de beslissingen van deze vergadering te communiceren aan de bewoners van het gebouw. Deze communicatie is zeer belangrijk en wordt als vitaal onderdeel van onze bedrijfsfilosofie hoog in het vaandel gedragen.

Buiten dit communicatieve aspect zijn er nog andere pijlers waarop onze activiteiten gebaseerd zijn. Om volledig te zijn lichten we ze alle 5 hieronder nog even toe :

ü  Administratief beheer 

Het organiseren en notuleren van de algemene vergaderingen, het regelen van leverancierscontracten, het archiveren van alle relevante documenten, het bijhouden van de eigenaarsgegevens, het opmaken van dossiers m.b.t. verkopen van appartementen, het opstellen van een reglement van inwendige orde, het controleren van inhoudingsplicht van de leveranciers van de VME (inhoudingen RSZ), enz ….

ü  Financieel beheer

Het opvolgen van achterstallen, het voeren van een transparante boekhouding en duidelijke afrekeningen per mede-eigenaar, het correct uitsplitsen van de gemeenschappelijke kosten volgens de afgesproken verdeelsleutels, het opvolgen van uitbetalingen van schadedossiers, het opvragen van waarborgfonds en werkkapitaal, het betalen van de leveranciersfacturen enz… 

ü  Technisch beheer

Het coördineren van verbeterings- en herstelwerken, opdracht geven voor dringende interventies, mede-eigenaars bijstaan bij opleveringen, opvragen van offertes, controle op uitvoering van werken, communicatie met bouwheer, enz….

ü  Juridisch beheer

Het nauwgezet opvolgen van regelgeving omtrent mede-eigendom, analyses van de statuten van het gebouw en de rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars, opstarten en opvolgen van invorderingsprocedures m.b.t. achterstallige eigenaars (of leveranciers), opvolgen van juridische geschillen, enz….

ü  Communicatief beheer

Het communiceren van de beslissingen van de algemene vergaderingen, telefonische permanentie, nooddienst, preventieve flash-berichten via sms, mailings ifv afspraken omtrent bereikbaarheid en interventies in de gebouwen, communicatie met de commissaris van rekening omtrent de controle van de boekhouding, enz….

De kracht van een goede syndicus is gebaseerd op deze 5 pijlers !