Syndicus beheer

Home Syndicus beheer
syndicus beheer

"Beheer is onze passie, onze ruggengraat":

Jalo beheer is een dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in het beheer van appartementsgebouwen. In tegenstelling tot vele van onze collega’s, is ‘beheer’ onze hoofdbezigheid en passie. De allerlei grote en kleine probleempjes m.b.t. mede-eigendom die ons doorheen de jaren hebben uitgedaagd, maakten dat wij ons als vastgoedbedrijf zijn gaan verdiepen in de complexe materie van mede-eigendom. Ondertussen hebben we er (samen met ons privaat beheer) onze specialiteit van kunnen maken en is het onze ruggengraat geworden, waar wij terecht trots op zijn !

Meer info ?
Download onze folder
Bekijk onze bedrijfsvoortelling

No-nonsens aanpak

Syndicus Jalo staat voor stiptheid, professionaliteit, klare en duidelijke rekeningen. Kortweg geen verrassingen! Wij bieden u een 24-uren service door ervaren medewerkers en dit bovendien aan commerciële prijzen. Wij houden van duidelijke communicatie en een no-nonsens aanpak.

Infofiche 11 : Een woordje uitleg bij onze tarieven en offertes

De perikelen van het leven in mede-eigendom

Dat het leven in een mede-eigendom niet altijd van een leien dakje loopt, dat weet u maar al te goed (anders was u niet op deze pagina terechtgekomen), en ook wij beloven niet op elk probleem(pje) een oplossing te kunnen bieden. Wij beloven enkel om met onze kennis en ervaring u als mede-eigenaar zo goed mogelijk bij te staan in het zoeken naar oplossingen voor de problemen die zich kunnen voordoen.

Waar vindt u ons?

Ondertussen hebben wij reeds 4 vestigingen. Ons kantoor te Schoten staat veelal ten dienste van onze klanten regio groot-Antwerpen en ons kantoor te Westerlo (Oevel) bedient regio Kempen. Onlangs zijn er de kantoren Mechelen (voor regio Vlaams-Brabant) en Hasselt voor Limburg bijgekomen. Nu zijn onze kantoorlocaties minder van belang. Immers, gebeuren bijna alle tussenkomsten van de syndicus vanop afstand via allerhande communicatiemiddelen (telefoon, mail,…). Als er toch een interventie van de syndicus nodig is ter plaatse, dan verplaatsen wij ons graag tot bij uw gebouw.

Contact

"Mijn beheerder aan de lijn graag…"

Bij Jalo beheer zijn onze klanten geen nummer. Een vertrouwensrelatie tussen mede-eigenaar en syndicus is immers onontbeerlijk om tot een goede samenwerking te komen. Daarom worden aan elk gebouw 2 vaste contactpersonen gekoppeld :

 • uw technisch beheerder, dewelke u te woord zal staan op de vergaderingen en waarmee u in eerste lijn in contact komt bij technische problemen.
 • uw financieel beheerder, dewelke u inzichten kan verschaffen over uw jaarafrekeningen, voorschotten en dergelijke…

Beide medewerkers werken "onder de vleugels" van respectievelijk een Directeur Technisch Beheer en een Directeur Financieel Beheer.
U wordt als klant steeds doorverwezen naar uw vaste contactpersonen, zodat u uw ‘verhaal’ niet telkens opnieuw moet doen.

Meer weten?
Donwload onze brochures en infofiches

Maar wat doet een syndicus nu precies ?

De minimum activiteiten van de syndicus zijn bij wet geregeld. De syndicus wordt in dat verband verantwoordelijk geacht voor onder andere het bij elkaar roepen van de algemene vergadering van mede-eigenaars en het uitvoeren van de beslissingen genomen in deze vergadering.

Als centraal aanspreekpunt is de syndicus ook verantwoordelijk om de beslissingen van deze vergadering te communiceren aan de bewoners van het gebouw. Deze communicatie is zeer belangrijk en wordt als vitaal onderdeel van onze bedrijfsfilosofie hoog in het vaandel gedragen.

Meer info nodig ?
Informatiefolder beheer van mede-eigendommen
Wet op de mede-eigendom
Praktische gids voor mede-eigenaars

De 5 pijlers van ons beheer

Home De 5 pijlers van ons beheer
syndicus beheer

Buiten dit communicatieve aspect zijn er nog andere pijlers waarop onze activiteiten gebaseerd zijn. Om volledig te zijn lichten we ze alle 5 hieronder nog even toe:

Afdeling administratief beheer Administratief beheer

Het organiseren en notuleren van de algemene vergaderingen, het regelen van leverancierscontracten, het archiveren van alle relevante documenten, het bijhouden van de eigenaarsgegevens, het opmaken van dossiers m.b.t. verkopen van appartementen, het opstellen van een reglement van inwendige orde, het controleren van inhoudingsplicht van de leveranciers van de VME (inhoudingen RSZ), ervoor zorgen dat de VME zich houdt aan de GDPR verplichtingen m.b.t. privacy van gegevens enz….


Afdeling financieel beheer Financieel beheer

Het opvolgen van achterstallen, het voeren van een transparante boekhouding en duidelijke afrekeningen per mede-eigenaar, het correct uitsplitsen van de gemeenschappelijke kosten volgens de afgesproken verdeelsleutels, het opvolgen van uitbetalingen van schadedossiers, het opvragen van waarborgfonds en werkkapitaal, het betalen van de leveranciersfacturen enz…


Afdeling technisch beheer Technisch beheer

Het coördineren van verbeterings- en herstelwerken, opdracht geven voor dringende interventies, mede-eigenaars bijstaan bij opleveringen, opvragen van offertes, controle op uitvoering van werken, communicatie met bouwheer, enz….


Afdeling juridisch beheer Juridisch beheer

Het nauwgezet opvolgen van regelgeving omtrent mede-eigendom, analyses van de statuten van het gebouw en de rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars, opstarten en opvolgen van invorderingsprocedures m.b.t. achterstallige eigenaars (of leveranciers), opvolgen van juridische geschillen, enz….


Afdeling communicatief beheer Communicatief beheer

Het communiceren van de beslissingen van de algemene vergaderingen, telefonische permanentie, nooddienst, preventieve flash-berichten via sms, mailings ifv afspraken omtrent bereikbaarheid en interventies in de gebouwen, communicatie met de commissaris van rekening omtrent de controle van de boekhouding, enz….


De kracht van een goede syndicus is gebaseerd op deze 5 pijlers !

Wat mag je allemaal van een goed syndicus verwachten?

Een greep uit de ‘taken’ die een syndicus op zich neemt :

Een syndicus:

 • Nodigt je tijdig en correct uit voor de algemene vergaderingen
 • Communiceert de beslissingen die zijn genomen
 • Is telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
 • Is 24/24 via de permanentiedienst bereikbaar voor dringende oproepen
 • Bezorgt je een duidelijke en correcte jaarafrekening
 • Volgt achterstallen strikt op en maant in gebreke gebleven eigenaars aan.
 • Is op de hoogte van de wetgeving omtrent mede-eigendom
 • Zorgt dat er onderhoudscontracten en een brandpolis worden afgesloten voor de gemene delen
 • Bemiddelt bij geschillen
 • Beantwoordt je vragen telefonisch of per mail
 • Is een erkend syndicus en kan een kwaliteitscertificaat (BIV nr) voorleggen
 • Controleert of de inhoudingsplicht van toepassing is op de leveranciers van de VME
 • Communiceert snel en correct met vastgoedmakelaars en notarissen in geval van verkoop.

Kortom, een goed syndicus helpt residenties vooruit !

Meer informatie nodig ? Klik hier voor onze infobrochures.
Een vrijblijvende offerte aanvragen doe je hier.